Lokalita

Lokalita

Velkou předností projektu Lochkov Lofts je zajímavá lokalita nabízející bydlení ve velmi klidném prostředí s dobrou dostupností do centra Prahy. Městská část Lochkov se nachází pouhých 13 km z centra hlavního města (Václavské náměstí) a je výborně dosažitelná buď od Vltavy díky silnici Strakonická, anebo ul. K Barrandovu díky městským autobusovým linkám ze Smíchovského nádraží a Chaplinova náměstí na Barrandově.

Původně samostatná venkovská obec Lochkov leží uprostřed zemědělské krajiny v území, kde se náhorní plošina mezi Slivencem a Radotínem svažuje do Radotínského údolí. Převážná část katastrálního území je součástí přírodního parku Radotínsko-Chuchelský háj a na jeho území se nacházejí přírodní památky Ortocerový lůmek, resp. Radotínské skály, národní přírodní památka Lochkovský profil a přírodní rezervace Slavičí údolí.

Stávající zástavba má charakter venkovského sídla, narůstající postupně kolem historického jádra, které je spolu se zámečkem a bývalým dvorem navrženo k ochraně jako památková zóna. Bytový fond tvoří převážně rodinné domy a drobné provozovny místního významu.

Ulice U Sladovny je pojmenována podle své polohy u bývalé sladovny, kterou nyní rekonstruujeme na bydlení. Dřívější název této ulice Sportovní. Ulice vznikla v době, kdy bylo v těchto místech vybudováno v akci Z sportovní hřiště. Rovněž po připojení k Praze byla ulice přejmenována.

Dostupnost

V těsné blízkosti projektu se nachází autobusová zastávka Lochkov s linkou 120 i s noční autobusovou linkou 601. Autobusová linka č. 120 dojede zhruba za 30 minut na zastávku Na Knížecí. Odtud je možné využít přestup na metro linky B, tramvaje a další městské i příměstské autobusy.

Pražská integrovaná doprava zde

Interaktivní dopravní mapa zde

Významnou komunikační spojkou pro jízdu autem je ulice Cementářská, Ke Slivenci a Pod Lochkovem. Velmi důležitá je silniční tepna č. 599 s exitem na silnici I. třídy - K Barrandovu, směrem na Barrandovský most.

Neopomenutelná je jihozápadní část Pražského okruhu, čítající 23 kilometrů nových dálnic, která byla 20. září slavnostně otevřena a obyvatelům Lochkova se díky tomu výrazně zrychlila cesta nejen do centra hlavního města. Už po pár měsících provozu je navíc jasné, že okruh opravdu funguje.

Vyzkoušeli jsme za Vás - cesta z centra Prahy k projektu Lochkov Lofts trvala při zkušební jízdě pouhých 10 až 15 minut! Rovněž byl vybudován nový sjezd z Pražského okruhu do Lochkova, což předpokládá snadnější dostupnost projektu Lochkov Lofts ze všech částí Prahy.